suplemenGKI.com

SEKTOR 17

22/04/2009


Motto : Semangat Melayani Di Tengah Kesibukan

 

PROGRAM RUTIN

 

1.      KEBAKTIAN DOA / PEMAHAMAN ALKITAB

Diadakan sebulan sekali di rumah anggota sektor secara bergiliran, membahas tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan rohani keluarga

 

2.      RAPAT PENGURUS

Diadakan setiap 3 bulan. Bertujuan untuk mengevaluasi program sector yang telah dijalankan

 

3.      KURSUS BAHASA MANDARIN

Kelas diadakan setiap hari Minggu, pkl. 10.30 dan pk. 16.30

 

4.      KOLINTANG DAN ANGKLUNG ANAK

Latihan diadakan setiap hari Minggu, pk. 11.00

 

5.      PERKUNJUNGAN

Diadakan setiap hari Jumat pk. 19.30

 

 

 

SUSUNAN PENGURUS

Ketua                     :           Bp. Roy Ibrahim

Wk. Ketua             :           Pnt. Eddy Winoto

Sekretaris               :           Ibu Listiani E. Widayat

Bendahara              :           Ibu Sandrawati Waluyo

 

Majelis Penghubung :

 

Contact Person :           Bp. Roy Ibrahim           70922211

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*